Elinvoimaa tapahtumista –hanke

Mikä se on?

 

Elinvoimaa tapahtumista on pohjoiskarjalaisten tapahtumien ja yritysten Napakymppi, jossa oikeat kumppanit löytävät toisensa. Projektin tarjoama apu on tarkoitettu sinulle, suunnannäyttäjä, joka haluat kehittää tapahtumaasi tai löytää yrityksellesi uusia liiketoiminnan ja markkinoinnin avauksia tapahtumien yhteydestä. Hankkeen järjestämissä kohtaamistilaisuuksissa leivotaan hedelmällisiä kumppanuuksia pohjoiskarjalaisten yritysten sekä liikunta-, kulttuuri- ja muiden tapahtumien kesken.

Tapahtuma-alan liiketoiminnan ja seudun pk-yritysten lisäksi se hyödyttää joensuulaisia ja pohjoiskarjalaisia tapahtumakävijöitä, tapahtumien alihankintayrityksiä, matkailutoimialan yrityksiä, alueelle tulevia matkailijoita, asukkaita ja kuntia. Hankkeen rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR + valtio 331 750 €), Joensuun kaupunki sekä Joensuun Popmuusikot ry, Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry. Projekti kestää vuoden 2019 loppuun asti. Yhteistyössä hankkeen kanssa ovat myös Joensuun Yrittäjät ry, Joensuun Töminä Oy ja Karelia Expert Oy.

 


 

HANKKEEN AJANKOHTAISET

 

26.10.2018 Kunnon pläjäys yhteistyötä Tapahtumafoorumissa 15.11.

24.10.2018 Opiskelijatapahtumien ideointiworkshop

13.10.2018 Tuotantoyhteistyökeskustelu 23.10

10.9.2018 Tapahtumamarkkinointikoulutus yrityksille 12.9.

2.8.2018 Olli Keskisen myyntipuhekoulutus

27.7.2018 Alko-paneeli 15.8.2018 Kerubissa

17.7.2018 Elinvoimaa Vainoniemen saunasta!

21.6.2018 Verkostoitumista Baari-illassa Botanialla

23.4.2018 Nyt ruuvataan porukalla parempia tapahtumia

11.4.2018 Tapahtumilla haetaan elinvoimaa Joensuuhun ja maakuntaan

30.1.2018 Joensuu panostaa vahvasti tapahtumiin vuosina 2018-2019

 


 

Hankkeen tuoma hyöty pääkohderyhmille

 

Yritykset

 • löydät uusia markkinoinnin ja liiketoiminnan avauksia tapahtumien yhteydessä
 • saavutat kilpailuetua olemalla näkyvästi seutumme tapahtumapöhinässä mukana
 • tapahtumamatkailijat käyttävät palveluitasi
 • liiketoimintasi hyötyy tapahtumien liikuttamasta ihmismassasta
 • voit unohtaa ”tukemisen”, ota vastaan kumppanuus ja synergia
 • saat tietoa alueen tapahtumien kävijöistä ja heidän käyttämistä viestintäkanavista
 • saat valmiuksia arvioida yrityksesi kiinnostavuutta tapahtumakävijöiden keskuudessa
 • hyödyt yhteismarkkinoinnista

 

Tapahtumajärjestäjät

 • pystyt tarjoamaan parempia palveluita tapahtumassasi kumppanuuksien myötä
 • saavutat tapahtumallesi laajemmat markkinointikanavat
 • saavutat enemmän kävijöitä ja suurempaa liikevaihtoa
 • saavutat tapahtumaasi uusia kävijäryhmiä
 • vahvistat verkostojasi
 • kehität liiketoiminta- ja kumppanuusosaamistasi
 • kevennät kustannusrakennettasi
 • osaat tuotteistaa palveluitasi kumppaneille
 • osaat kertoa kumppaneille keitä asiakkaasi ovat ja mistä kanavista heidät tavoittaa
 • löydät muita tapahtumia yhteistyöhön kanssasi
 • hyödyt yhteismarkkinoinnista

 

Syy, miksi Joensuu toteuttaa Elinvoimaa tapahtumista -hankkeen pohjautuu kaupungin strategiaan sekä visioon Joensuusta tapahtumien kaupunkina, mm:

 

 • Tapahtumat antavat Joensuulle kulttuurisia, taloudellisia ja sosiaalisia merkityksiä sekä vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja lisäävät kaupungin vetovoimaa kasvavana opiskelijakaupunkina Idässä
 • Joensuussa järjestettävät tapahtumat elävät vahvasti ajassaan ja tuovat Joensuuta esille elinvoimaisena kaupunkiympäristönä
 • Joensuulla on maine tapahtumaystävällisenä kaupunkina, jossa tapahtumajärjestäjiä autetaan tehokkaasti eteenpäin järjestelyjen varmistamiseksi
 • Joensuussa järjestettävät tapahtumat tunnetaan toimivista asiakaslähtöisistä palveluista, turvallisuudesta, kestävästä kehityksestä ja omaleimaisista konsepteista

 

Hankkeen tavoitteet

 

 • Luodaan uusia vuoropuhelun tapoja yritysten ja tapahtumien välille
 • Kehitetään tapahtumajärjestäjien liiketoimintaosaamista
 • Lisätään yritysten liiketoimintamahdollisuuksia tapahtumien yhteydessä
 • Aktivoidaan tapahtumajärjestäjien keskinäistä yhteistyötä
 • Edesautetaan uusien tuotanto- ja rahoitusinnovaatioiden syntymistä tapahtuma-alalle
 • Synnytetään uusia vetovoimaisia tapahtumakonsepteja tapahtumajärjestäjien ja yritysten keskinäisestä yhteistyöstä
 • Kasvatetaan tapahtumien asiakasmääriä ja liikevaihtoa
 • Vahvistetaan seudun imagoa laadukkaan tapahtumatarjonnan alueena
 • Lisätään alueelle suuntautuvaa matkailua sekä valtakunnallista ja kansainvälistä näkyvyyttä
 • Kehitetään tapahtumien vaikuttavuusarviointityökaluja

 

Hankkeen toimenpiteet

 

 • Tapahtumajärjestäjien ja yrityspäättäjien verkostoitumistilaisuudet (foorumit, seminaarit, koulutukset, työpajat, kumppanitilaisuudet, klinikat, treffit, illanvietot yms.) n. 10 kpl / vuosi
 • Markkinointi
  • yhteismarkkinointi (tapahtumien yhteismarkkinointikampanjoita 1-2 / vuosi)
  • tapahtumatuottajamarkkinointi (uusia suurtapahtumien saaminen Joensuun seudulle hankkeen aikana väh. 2 kpl)
  • hankeviestintä
 • Tutkimus (10 vuosittaisen tapahtuman aluetaloudellisten vaikutusten tutkimus 2018 ja 2019 + työkalut jatkoon)
 • Tuotantoyhteistyön kehittäminen tapahtumien välillä

 

Mihin tuloksiin hanke tähtää?

 

 • Tapahtumille säännönmukainen kokoontumistapa ja innovaatioalusta alan liiketoiminnan kehittämiselle
 • Pysyvä toimintamalli tapahtumien ja elinkeinoelämän innovatiiviseen vuoropuheluun
 • Toimiva työkalupakki tapahtumien vaikuttavuuden mittaamiseen
 • Uusia tuotanto- ja rahoitusmalleja
 • Uusia yhteistyömuotoja ja kumppanuuksia tapahtumien ja elinkeinoelämän välillä
 • Tapahtumien näkyvyys alueen matkailumarkkinoinnissa kasvaa
 • Tapahtumat saavuttavat uusia asiakkaita ja kasvattavat liikevaihtoaan uusien työkalujen ja osaamisen avulla
 • Joensuun ja Pohjois-Karjalan matkailijamäärät kasvavat
 • Positiivinen mielikuva Joensuusta ja Pohjois-Karjalasta tapahtumamyönteisenä alueena paranee

 

Hankehenkilökunta

 

Teemu Laasonen
projektipäällikkö
teemu.laasonen@joensuu.fi
050 413 8708

Niina Väyrynen
koordinaattori
+358 50 515 0573
niina.vayrynen@joensuu.fi

Markku Pyykkönen
tapahtumapäällikkö
markku.pyykkonen@joensuu.fi
050 340 5826

logomeri