Uutinen julkaistu: 2.7.2020

Erityisohjeet tapahtuman järjestämiseen Joensuussa

Korona aiheuttaa rajoituksia yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämiseen Suomessa. Aluehallintovirastot ovat antaneet määräykset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä.

Elokuussa 2020

Tapahtumajärjestäjän on tiedotettava asiakkaalle ennakolta ja tapahtumassa paikan päällä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseen liittyviä turvallisuusohjeita. Näitä asiakkaille suunnattuja turvallisuusohjeita ovat muun muassa:

 • Tule paikalle tapahtumaan vain terveenä
 • Muista turvaväli 1-2 metriä
 • Pese kädet ja puhdista niitä käsihuuhteella
 • Muista yskiä oikein
 • Riskiryhmiin kuuluvien itse arvioitava paikanpäälle tulo

Alle 500 hengen tapahtumat:

THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön yleisiä turvallisuus- ja hygienia ohjeita suositellaan noudatettavan, mutta ohje ei velvoita tapahtumajärjestäjiä (päivitetty linkki: https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin%2C+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n.pdf/2b13eaca-ab49-9dda-3edf-65cb22fb65ac/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin%2C+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n.pdf?version=1.0&t=1589797363000)

ja tapahtuma ei välttämättä vaadi suuria rakenteellisia järjestelyjä. Tapahtumajärjestäjän on muistettava huomioida ainakin seuraavat asiat:

 • Asiakkaille tiedottaminen turvallisuus- ja hygieniaohjeista ja mahdollisista tapahtuman poikkeavista järjestelyistä ennen tapahtumaa
 • Asiakkaille on syytä selkeästi tuoda esille paikan päällä tapahtumassa opastein yleiset turvallisuusohjeet ja esimerkiksi käsienpesupisteet, käsihuuhdepisteet ja jonottamiseen liittyvät ohjeet, jotta turvavälejä voidaan noudattaa
 • Asiakkaiden ja oman henkilökunnan käsienpesu, käsihuuhde, roska-astia ja siivouksen tehostaminen
 • Mahdollisesti sairastuneen asiakkaan hoitaminen ja eristäminen muusta yleisöstä
 • Mahdollisen sairastuneen työntekijän hoitaminen ja eristäminen
 • Mikäli tapahtuman yhteydessä todetaan koronatartunta, on tapahtumajärjestäjän velvollisuus auttaa terveysviranomaisia asiakkaiden tavoittamiseksi

Yli 500 hengen tapahtumat:

THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön yleisiä turvallisuus- ja hygienia ohjeita on noudatettava: (päivitetty linkki: https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin%2C+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n.pdf/2b13eaca-ab49-9dda-3edf-65cb22fb65ac/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin%2C+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n.pdf?version=1.0&t=1589797363000)

 • Yli 500 henkilön yleisötilaisuuden tai yleisen kokouksen järjestäjän velvollisuutena on huolehtia siitä, että tilaisuus pystytään järjestämään osallistujille turvallisella tavalla
 • tapahtumajärjestäjän on tarvittaessa tehtävä tilaisuutta koskevia eriyttämisjärjestelyjä, joiden avulla yleisö voidaan jakaa erillisiin yleisölle tarkoitettuihin alueisiin eli lohkoihin. Jokaisessa lohkossa saa olla maksimissaan 500 henkilöä ja saman tapahtuman lohkojen välillä ei saa olla liikkumista. Jokainen lohko on oltava varustettu mm. omalla sisäänkäynnillä, palveluilla, käymälöillä ja tapahtumahenkilökunnalla. Lohkojen välillä on lisäksi oltava selkeä suojavyöhyke.

Kaupungin tiloissa tapahtumien järjestäminen

1.6.2020 alkaen kaupungin tiloja voidaan vuokrata ulkopuolisille käyttäjille, kuten tapahtumien, kokouksien ja kokoontumisten järjestäjille. Tällöin tilan vuokraaja vastaa tilan turvallisuusjärjestelyistä ja turvavälien noudattamisesta tapahtumassaan. Vuokraamisen yhteydessä tapahtumajärjestäjälle annetaan siivoukseen liittyvät ohjeet, jotta koronaviruksen leviämistä voidaan ehkäistä.

Kaupungin tiloissa järjestettävissä tapahtumissa on syytä noudattaa AVI:n päätöksien mukaisia henkilömääriä sekä noudattaa tilojen ja alueiden yleisiä sallittuja henkilömääriä. Kaupungin tiloissa järjestettävissä alle 500 hengen tapahtumissa on syytä noudattaa mahdollisuuksien mukaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön yleisiä turvallisuus- ja hygieniaohjeita. Sisätilan sopivaa asiakasmäärää voi hahmottaa esimerkiksi poistamalla tuoleja turvavälisuosituksen mukaisesti, jotta 1-2 metrin turvaväli saadaan asiakkaiden välille ja tarkastelemalla poistumisteitä sekä jonottamiseen mahdollisesti tarvittavia tiloja.

Luonnollisesti suuret kaupungin sisätilat, kuten juhlasalit, auditoriot, Joensuu Areena ja muut mahdolliset isot sisätilat mahdollistavat myös suurempien tapahtumien järjestämisen. Tällöin tapahtumajärjestäjän on huomioitava AVI:n päätöksen mukaiset velvoitteet.

Tapahtumajärjestäjällä on velvoite toimia mahdollisen koronavirustartunnan tapauksessa

 • Tapahtumajärjestäjällä on velvollisuus auttaa koronavirustartunnan jäljittämisessä, mikäli terveysviranomaiset toteavat tapahtumassa olleen todennettu koronavirustapaus.
 • Jos tilaisuudessa todetaan koronavirustartunta, tapahtumajärjestäjällä tulisi mahdollisuuksien mukaan ja muun lainsäädännön edellytyksin olla tiedot osallistuneista henkilöistä, jotta mahdollisesti tartunnalle altistuneet osallistujat voidaan jäljittää.
 • Jos tilaisuudessa todetaan koronavirustartunta, selvitetään, onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa tartuntatautilain mukaisesti karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille.
 • Yleisötilaisuuksien henkilömääriä rajoittamalla ja eri ryhmien sekoittumista välttämällä voidaan vähentää altistuneiden määrää, mikäli henkilöiden joukossa todettaisiin koronavirustartunta.