Uutinen julkaistu: 2.7.2020

Erityisohjeet tapahtuman järjestämiseen Joensuussa

Päivitetty 26.8.2020

AVI:n päätös 24.8.2020

Lue myös AVI:n tiedote 26.8.2020: http://www.avi.fi/web/avi/-/syyskuussa-saa-jarjestaa-myos-yli-50-hengen-tapahtumia-kun-niiden-turvallisuus-varmistetaan

Korona aiheuttaa rajoituksia yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämiseen Suomessa. Aluehallintovirastot ovat antaneet määräykset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä.

Syyskuussa 2020

Rajoitusten lievennyttyä tapahtumajärjestäjän vastuu tapahtuman turvallisuudesta korostuu. Päätöksiä tarkastellaan uudelleen, jos epidemiologinen tilanne Suomessa muuttuu.

Rajoitusten lievennyttyä myös tapahtumien asiakkaiden on syytä tarkasti arvioida omaa osallistumista tapahtumiin. Ennen kaikkea riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden on syytä arvioida omaa osallistumista tarkasti.

Tapahtumajärjestäjän on tiedotettava asiakkaalle ennakolta ja tapahtumassa paikan päällä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseen liittyviä turvallisuusohjeita. Näitä asiakkaille suunnattuja turvallisuusohjeita ovat muun muassa:

  • Tule paikalle tapahtumaan vain terveenä
  • Muista turvaväli 1-2 metriä
  • Pese kädet ja puhdista niitä käsihuuhteella
  • Muista yskiä oikein
  • Riskiryhmiin kuuluvien itse arvioitava paikanpäälle tulo

Kaupungin tiloissa tapahtumien järjestäminen

1.6.2020 alkaen kaupungin tiloja voidaan vuokrata ulkopuolisille käyttäjille, kuten tapahtumien, kokouksien ja kokoontumisten järjestäjille. Tällöin tilan vuokraaja vastaa tilan turvallisuusjärjestelyistä ja turvavälien noudattamisesta tapahtumassaan. Vuokraamisen yhteydessä tapahtumajärjestäjälle annetaan siivoukseen liittyvät ohjeet, jotta koronaviruksen leviämistä voidaan ehkäistä.

Kaupungin tiloissa järjestettävissä tapahtumissa on syytä noudattaa AVI:n päätöksien mukaisia henkilömääriä sekä noudattaa tilojen ja alueiden yleisiä sallittuja henkilömääriä. Kaupungin tiloissa järjestettävissä alle 500 hengen tapahtumissa on syytä noudattaa mahdollisuuksien mukaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön yleisiä turvallisuus- ja hygieniaohjeita. Sisätilan sopivaa asiakasmäärää voi hahmottaa esimerkiksi poistamalla tuoleja turvavälisuosituksen mukaisesti, jotta 1-2 metrin turvaväli saadaan asiakkaiden välille ja tarkastelemalla poistumisteitä sekä jonottamiseen mahdollisesti tarvittavia tiloja.

Luonnollisesti suuret kaupungin sisätilat, kuten juhlasalit, auditoriot, Joensuu Areena ja muut mahdolliset isot sisätilat mahdollistavat myös suurempien tapahtumien järjestämisen. Tällöin tapahtumajärjestäjän on huomioitava AVI:n päätöksen mukaiset velvoitteet.

Tapahtumajärjestäjällä on velvoite toimia mahdollisen koronavirustartunnan tapauksessa

  • Tapahtumajärjestäjällä on velvollisuus auttaa koronavirustartunnan jäljittämisessä, mikäli terveysviranomaiset toteavat tapahtumassa olleen todennettu koronavirustapaus.
  • Jos tilaisuudessa todetaan koronavirustartunta, tapahtumajärjestäjällä tulisi mahdollisuuksien mukaan ja muun lainsäädännön edellytyksin olla tiedot osallistuneista henkilöistä, jotta mahdollisesti tartunnalle altistuneet osallistujat voidaan jäljittää.
  • Jos tilaisuudessa todetaan koronavirustartunta, selvitetään, onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa tartuntatautilain mukaisesti karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille.
  • Yleisötilaisuuksien henkilömääriä rajoittamalla ja eri ryhmien sekoittumista välttämällä voidaan vähentää altistuneiden määrää, mikäli henkilöiden joukossa todettaisiin koronavirustartunta.