Hanke pohjautuu Joensuun kaupungin strategiaan sekä visioon:

  • Tapahtumat antavat Joensuulle kulttuurisia, taloudellisia ja sosiaalisia merkityksiä sekä vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja lisäävät kaupungin vetovoimaa kasvavana opiskelijakaupunkina Idässä
  • Joensuussa järjestettävät tapahtumat elävät vahvasti ajassaan ja tuovat Joensuuta esille elinvoimaisena kaupunkiympäristönä
  • Joensuulla on maine tapahtumaystävällisenä kaupunkina, jossa tapahtumajärjestäjiä autetaan tehokkaasti eteenpäin järjestelyjen varmistamiseksi
  • Joensuussa järjestettävät tapahtumat tunnetaan toimivista asiakaslähtöisistä palveluista, turvallisuudesta, kestävästä kehityksestä ja omaleimaisista konsepteista