Hankkeen tavoitteet

 • Luodaan uusia vuoropuhelun tapoja yritysten ja tapahtumien välille
 • Kehitetään tapahtumajärjestäjien liiketoimintaosaamista
 • Lisätään yritysten liiketoimintamahdollisuuksia tapahtumien yhteydessä
 • Aktivoidaan tapahtumajärjestäjien keskinäistä yhteistyötä
 • Edesautetaan uusien tuotanto- ja rahoitusinnovaatioiden syntymistä tapahtuma-alalle
 • Synnytetään uusia vetovoimaisia tapahtumakonsepteja tapahtumajärjestäjien ja yritysten keskinäisestä yhteistyöstä
 • Kasvatetaan tapahtumien asiakasmääriä ja liikevaihtoa
 • Vahvistetaan seudun imagoa laadukkaan tapahtumatarjonnan alueena
 • Lisätään alueelle suuntautuvaa matkailua sekä valtakunnallista ja kansainvälistä näkyvyyttä
 • Kehitetään tapahtumien vaikuttavuusarviointityökaluja

 

Hankkeen toimenpiteet

 • Tapahtumajärjestäjien ja yrityspäättäjien verkostoitumistilaisuudet (foorumit, seminaarit, koulutukset, työpajat, kumppanitilaisuudet, klinikat, treffit, illanvietot yms.) n. 10 kpl / vuosi
 • Markkinointi
  • yhteismarkkinointi (tapahtumien yhteismarkkinointikampanjoita 1-2 / vuosi)
  • tapahtumatuottajamarkkinointi (uusia suurtapahtumien saaminen Joensuun seudulle hankkeen aikana väh. 2 kpl)
  • hankeviestintä
 • Tutkimus (10 vuosittaisen tapahtuman aluetaloudellisten vaikutusten tutkimus 2018 ja 2019 + työkalut jatkoon)
 • Tuotantoyhteistyön kehittäminen tapahtumien välillä