Mihin tuloksiin hanke tähtää?

  • Tapahtumille säännönmukainen kokoontumistapa ja innovaatioalusta alan liiketoiminnan kehittämiselle
  • Pysyvä toimintamalli tapahtumien ja elinkeinoelämän innovatiiviseen vuoropuheluun
  • Toimiva työkalupakki tapahtumien vaikuttavuuden mittaamiseen
  • Uusia tuotanto- ja rahoitusmalleja
  • Uusia yhteistyömuotoja ja kumppanuuksia tapahtumien ja elinkeinoelämän välillä
  • Tapahtumien näkyvyys alueen matkailumarkkinoinnissa kasvaa
  • Tapahtumat saavuttavat uusia asiakkaita ja kasvattavat liikevaihtoaan uusien työkalujen ja osaamisen avulla
  • Joensuun ja Pohjois-Karjalan matkailijamäärät kasvavat
  • Positiivinen mielikuva Joensuusta ja Pohjois-Karjalasta tapahtumamyönteisenä alueena paranee