Tapahtumaturvallisuus joensuu events

Tapahtumien järjestämisessä on tärkeää tuottaa ne turvalliseksi yleisölle, esiintyjille, alihankkijoille, työntekijöille ja vapaaehtoisille. Tapahtumien turvallisuutta säätelevät eri lait, mistä syystä eri viranomaille tulee toimittaa lupahakemuksia, ilmoituksia ja suunnitelmia.

Olemme koonneet tähän osioon tärkeimmät asiat, mitä tulee turvallisen tapahtuman järjestämisessä ottaa huomioon.

Viranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö on Joensuussa sujuvaa ja autamme tapahtumajärjestäjiä mielellämme turvallisen tapahtuman suunnittelussa.

Huomioi seuraavat asiat

Huomioi seuraavat asiat

  • Ole viranomaisiin yhteydessä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa
  • Tapahtuman suunnitelmiin voi pyytää kommentteja ja näkemyksiä viranomaisilta jo tuotannon varhaisessa vaiheessa
  • Valitse tapahtumapaikka niin, että se sopii tapahtumallesi. Kysy apua ja näkemyksiä esimerkiksi tapahtumapalveluista.
  • Tee huolellisesti tapahtuman aluejärjestelyt
  • Viestintä sekä asiakkaille ja työntekijöille on keskeinen osa turvallisuusjärjestelyjä

Tapahtumaturvallisuus joensuu events

Luvat ja suunnitelmat

Tapahtuman järjestäminen voi tuntua aikamoiselta lupaviidakolta. Keräsimme tähän listan, mitä lupia tapahtumat tarvitsevat.

Tapahtumaturvallisuus joensuu events

Ilmoitus yleisötilaisuudesta poliisille

Tapahtumaturvallisuus joensuu events

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma

Tapahtumaturvallisuus joensuu events

Turvallisuusasiakirja Tukesille

Tapahtumaturvallisuus joensuu events

Ilmoitus yleisötilaisuudesta Pohjois-Karjalan ympäristöterveydelle

Tapahtumaturvallisuus joensuu events

Meluilmoitus Joensuun ympäristösuojeluun

Tapahtumaturvallisuus joensuu events

Katualueiden käyttö ja tilapäiset liikennejärjestelyt

Tapahtumaturvallisuus joensuu events

Tilapäiset rakenteet

Tapahtumaturvallisuus joensuu events

Viranomaistarkastukset

Terveysturvallisuus

Terveysturvallisuus

Tapahtumaturvallisuus joensuu events

Henkilöstö

Tapahtumaturvallisuus joensuu events

Järjestyksenvalvonta ja turvallisuuspäällikkö

Tapahtumaturvallisuus joensuu events

Ensiapu

Tapahtumaturvallisuus joensuu events

Aluejärjestelyt

Tapahtuman aluejärjestelyillä on iso merkitys tapahtuman turvallisuuteen.

Tapahtumaturvallisuus joensuu events

Yleiset periaatteet aluejärjestelyihin

Tapahtumaturvallisuus joensuu events

Portit ja kulkuväylät

Tapahtumaturvallisuus joensuu events

Huoltotiet ja -alueet

Tapahtumaturvallisuus joensuu events

Evakuointialueet

Tapahtumaturvallisuus joensuu events

Kalusto ja rakenteet

Tapahtumaturvallisuus joensuu events

Liikenne

Alkusammutuskalusto

Alkusammutuskalusto ja ensiaputarvikkeet

Tapahtumaturvallisuus joensuu events

Viestintä

Tapahtumaturvallisuus joensuu events

Viestintäsuunnitelma

Tapahtumaturvallisuus joensuu events

Viranomaispalaverit