Asset Publisher

angle-left Joensuun kaupungin tapahtumalinjaus 21.5.2021

Joensuun kaupungin tapahtumalinjaus 21.5.2021

Joensuun kaupungin valmiusjohtoryhmä käsitteli kokouksessaan 21.5.2021 muiden linjausten joukossa tapahtumien järjestämistä Joensuun alueella.

Valmiusjohtoryhmän linjauksen mukaisesti kaupungin alueella saa järjestää tapahtumia Aluehallintoviraston voimassa olevan kokoontumisrajoituspäätöksen mukaisesti.

Kaupunki kuitenkin suosittelee, että kaikissa Joensuussa järjestettävissä tapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa noudatetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ja viimeksi 22.2.2021 päivitettyä ohjetta tapahtuman kävijä- tai osallistujamäärästä riippumatta.

– Joensuun kaupungin alueella ja tiloissa saa järjestää tapahtumia Aluehallintoviraston voimassa olevan kokoontumisrajoituksen mukaisesti, kunhan huolehditaan turvaväleistä, hyvästä hygieniasta, kasvomaskin käytöstä ja otetaan järjestelyissä koronaan varautuminen huomioon terveysturvallisuusohjeita noudattamalla. Suosittelemme, että kaikki tapahtumat kävijämäärästä riippumatta noudattavat opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tapahtumajärjestämisen ohjetta, toteaa Joensuun kaupungin markkinointijohtaja Markku Pyykkönen.

Otteluiden ja urheilutapahtumien järjestämisen osalta noudatetaan AVI:n ja lajiliittojen määrittämiä yleisötapahtumien ohjeistuksia

– Korona ei ole vielä voitettu ja korona ei tunnista, kuinka monta ihmistä uimahalleissa, kuntosaleissa tai kokoontumisissa on. Meidän kaikkien on siis syytä tarkasti noudattaa terveysturvallisuusohjeita, eli pitää turvavälit, käyttää maskia aina kun voimme, ei mennä sairaana tai oireisena kuntoilemaan ja muistaa yskimis- ja käsihygienia. Vastuu näiden ohjeiden noudattamisesta on meillä kaikilla, jotta saadaan pidettyä lähimmäisemme terveenä ja palvelut avoinna, jatkaa Pyykkönen.

 

Tapahtumajärjestäjän velvollisuudet lyhyesti

  • mikäli tapahtumajärjestäjällä on palkattua henkilökuntaa, työnantajana tapahtumajärjestäjän on muistettava velvollisuudet työntekijöiden suojaamisesta
  • järjestää asiakkaille ja osallistujille mahdollisuus käsien puhdistamiseen
  • antaa ohjeet asiakkaille ja osallistujille tapahtuman terveysturvallisuusohjeiden noudattamisesta (esimerkiksi turvaetäisyydet, käsien puhdistaminen, yskimisohjeet, tartuntojen leviämisen ehkäisy, riskiryhmien osallistuminen, sairaana tapahtumaan osallistuminen, koronavilkun lataaminen, ym.)
  • järjestää riittävän tehostettu tilojen ja pintojen puhdistaminen
  • suunnitella ja järjestää tapahtuma-alue ja -tila siten, että asiakkaiden ja osallistujien lähikontaktit voidaan välttää (turvavälit, riittävä väljyys). Henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden tai seurueiden väliin jää vähintään kaksi metriä
  • avustaa alueen tartuntatautiviranomaista mahdollisten altistuneiden jäljittämisessä, mikäli tapahtumassa todetaan koronavirustartunta

 

Suositukset tapahtuman järjestäjälle lyhyesti

  • laatia terveysturvallisuussuunnitelma, jolla järjestäjä osoittaa terveysturvallisuuteen liittyvät järjestelyt
  • olla yhteydessä alueen viranomaisiin terveysturvallisuussuunnitelman toimivuuden varmistamiseksi
  • tiedottaa tapahtuman asiakkaille, osallistujille ja henkilökunnalle, ettei tapahtumaan tulla sairaana tai oireisena
  • THL:n maskisuosituksen mukaisesti tilaisuuden järjestäjän tulisi suositella kasvomaskien käyttöä

 

Lue lisää: 

Ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen hel­pot­tuu Itä-Suo­mes­sa

Joen­suun kau­pun­ki oh­jeis­taa ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jiä, pois­taa ui­ma­hal­lien ja kun­to­sa­lien ra­joi­tuk­sia ja avaa oma­toi­mi­kir­jas­tot myös vii­kon­lop­pui­sin

Joensuu events facebook-syöte