Koulumajoitus suurtapahtumissa

Tälle verkkosivulle on koottu tietoa suurtapahtumien koulumajoituksen järjestämisestä Joensuun kouluissa. Koulumajoituksen järjestäjiä voivat olla yhdistykset ja yritykset. Ota yhteyttä Joensuun kaupungin tapahtumapalveluihin, mikäli teillä on tarve järjestää koulumajoitusta.

Joensuun majoituskoulut

Koulumajoituksissa voidaan käyttää tarkoitukseen soveltuvia Joensuun kaupungin kouluja. Koulumajoitusta voidaan järjestää vain niissä kiinteistöissä ja tiloissa, joihin kaupunki on tehnyt kartoituksen tilapäismajoitusta varten. Ensisijaisia majoitustiloja ovat luokkatilat sekä liikuntasalit. Majoituksen järjestäjän on varmistettava käytännön järjestelyt aina pelastusviranomaisen kanssa.
 
Tilapäismajoitukset muissa kouluissa tai tiloissa sovitaan tapauskohtaisesti.

Lisätietoa Joensuun kouluista löytyy täältä.

Joensuun majoituskoulut

Majoituskoulut

Koulumajoitus suurtapahtumissa, Majoituksen järjestäminen ja Hakeminen

Koulumajoituksen järjestäminen  

Joensuun kaupunki ja tapahtumajärjestäjä laativat koulujen käytöstä sopimuksen. Sopimus velvoittaa järjestäjää sitoutumaan koulumajoituksen käyttöehtoihin.

Koulumajoituksissa tulee noudattaa ajantasaista pelastusviranomaisten laatimaa ohjetta. Järjestäjä vastaa kaikista koulumajoittumiseen vaadittavista viranomaisluvista ja ilmoituksista sekä niihin liittyvistä kustannuksista. Lisätietoja Pelastustoimen verkkosivuilta.

Koulumajoituksesta perittävä tilakohtainen vuokra on 161,29 € / vrk (alv 0%). Maksullisissa majoituksissa on korotettu vuokrahinta (+50 %). Tapahtumajärjestäjä voi hakea maksuttomuutta tai alennettua tilavuokraa koulumajoitukselle erityisin perustein. 

Mikäli kaupunki myöntää koulujen maksuttoman käytön, määrittelee kaupunki koulun tai koulujen käyttöön liittyvät käyttökustannukset, jotka koostuvat koulujen käyttämiseen liittyvistä muuttuvista menoista, joita järjestäjän toiminnasta aiheutuu. Näitä kustannuksia ovat muun muassa sähkö-, vesi-, kiinteistönhoito- ja puhtaanapidon kustannukset.

Koulujen keittiövaraukset tehdään Polkka Oy:n kanssa.

Kaupunki antaa ohjeita ja neuvontaa koulumajoituksen järjestämisen tueksi.

Hakeminen  

Suurtapahtumien koulumajoitusta haetaan sähköisesti käyttöhakemuksella.

Koulumajoitus suurtapahtumissa, Majoituksen järjestäminen ja Hakeminen, osa2


Hakemuksessa kartoitetaan suurtapahtuman tietoja sekä majoitustarpeita. Hakeminen ei suoraan sido hakijaa eikä Joensuun kaupunkia mihinkään.

Muistilista järjestäjälle

Muistilista järjestäjälle